Zapraszamy do szkól dla Dorosłych ( Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna) w Zespole Szkól Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim - Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego (KCKU)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do KCKU

Rekrutacja do KCKU

Od 1 września 2019 r.
czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, (wrzesień, styczeń)

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Uwaga

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020 (art. 184 ust. 1-4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Przepisy przejściowe – o wygaszaniu 3-letnich liceów

Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2020 r. - z dniem 1 lutego 2021 r. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 185 ust. 1 i 3 ww. ustawy).

W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Do tych klas stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 186 ust. 1 i 2 ustawy).

Na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (art. 187 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I (art. 187 ust. 2 ustawy):

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Ostatnia szansa

Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się po raz ostatni postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 184-187 ustawy).

 

Data dodania: 2019-12-31 19:36:50
Data edycji: 2020-02-02 19:55:09
Ilość wyświetleń: 779

Projekty regionalne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet ma

Programy międzynarodowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet ma

Klasy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook